retrospectief


Deze site wil een beeldende weergave zijn van mijn leven met fotografie.
Zowel foto's door mij privé gemaakt als foto's in opdracht. Het uitgangspunt is mijn kijk op het landschap, maar dat heeft zich gaandeweg uitgebreid met industiëel en detaillering van de gebouwde omgeving.
Het foto-kunstzinnige aspect zal niet in alle foto's even duidelijk naar voren komen. Dat zijn de consequenties aangezien deze site niet anders dan een beperkt overzicht kan zijn van mijn foto's welke op groot formaat geprint en ingelijst zijn.
Mijn fotokeuze, veelal in zwart/wit en een groot aantal op analoog -film- opgenomen, is een kleine greep uit mijn ouvre. Tevens maak ik enkele uitstapjes naar aangrenzende gebieden in België en Duitsland.
De site is nog in ontwikkeling, dus enkele hiaten zult u voor lief moeten nemen. Zodra tijd en omstandigheden het toelaten wordt er weer aan gewerkt!